Κατηγορίες
διάφορα

Οι επιτάφιοι ενοριών της περιοχής μας

epitaf006001Η ημέρα είναι ιδιαίτερη σήμερα και η θεματολογία οφείλει να περιορίζεται σε συγκεκριμένα πράγματα.

Έτσι η “Περισκόπηση” (όπως κάθε χρονιά τέτοια ημέρα, Μεγ. Παρασκευή) επισκέφτηκε ενορίες σε διάφορες περιοχές του Δήμου μας – φέτος πήγαμε σε Πλατύ, Λιανοβέργι, Παλαιοχώρι και Αλεξάνδρεια. Δείτε στη συνέχεια φωτογραφίες από τους Επιταφίους σε 6 ναούς των παραπάνω περιοχών. Ο κάθε ένας, ξεχωριστός…

.

.—-

plt1

—-

liaveptf

—-

paleptf

—-

kyrmethept

—-

panept1

—-

alexept1