Κατηγορίες
αγροτικά ανακοινώσεις

ΟΓΑ: έκδοση Βεβαιώσεων Συντάξεων για φορολογική χρήση, μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού

oga_logoΑπό τον ΟΓΑ εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με τις βεβαιώσεις συντάξεων που θα χρησιμοποιηθούν για φορολογική χρήση:
Οι βεβαιώσεις συντάξεων για φορολογική χρήση, για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ, θα  εκδίδονται μέσα από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr.

Η έκδοση των βεβαιώσεων γίνεται μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας, όπου υπάρχει η ένδειξη “Εκτύπωση βεβαίωσης συντάξεων για φορολογική χρήση”. Ο συνταξιούχος συμπληρώνει  τον ΑΜΚΑ, τον Αριθμό Μητρώου Συνταξιούχου (ΑΜΣ) που αποτελείται από 10 αριθμούς,  καθώς και τον ΑΦΜ. Στην συνέχεια εκτυπώνει την βεβαίωση του. 

Από φέτος, την ίδια διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης ακολουθούν και οι δικαιούχοι «συντάξεων επιζώντων» (χηρείας – ορφανικές).

Προσοχή: Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή που ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα, μπορούν να προσφεύγουν στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ, για την έκδοση της βεβαίωσης.