Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ξεκινάει η κατασκευή του Αποχετευτικού Δικτύου της Δ. Κοινότητας Μελίκης

anigif20140409 1Η Διοίκηση του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την έναρξη των εργασιών για την υλοποίηση του αποχετευτικού δικτύου της Δ. Κοινότητας Μελίκης.
Το έργο εντάσσεται στο ΕΠΕΡΑ, στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» του Υπ. Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με προϋπολογισμό 6,8 εκ. ευρώ.
Ξεκινάει, λοιπόν, σήμερα η κατασκευή και διαψεύδονται οι Κασσάνδρες που μιλούσαν για απένταξη του έργου.
Έργο ποιότητας ζωής, έργο προστασίας του υδροφόρου ορίζοντα που μειώνει σημαντικά τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων από την λειτουργία των βόθρων.
Η ποιότητα ζωής είναι π ρ ώ τ η προτεραιότητα στην ατζέντα του προγράμματος της Δημοτικής Αρχής για την επόμενη δημοτική περίοδο.
Στην επόμενη προγραμματική περίοδο στο νέο ΕΣΠΑ θα υλοποιηθούν αντίστοιχα έργα σε όλους τους οικισμούς της Δ.Ε. Μελίκης, αλλά και σε όλο τον Δήμο Αλεξάνδρειας.