Κατηγορίες
ανακοινώσεις Ημαθία

Κενές θέσεις σε λαϊκές της Ημαθίας – από σήμερα οι αιτήσεις

laiki_alexΗ Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώνει τις κενές θέσεις στις Λαϊκές Αγορές Μελίκης, Κοπανού, Αγγελοχωρίου και Αλεξανδρειας:

1. Στη Λαϊκή Αγορά της Μελίκης υπάρχουν :
Α. Δύο (2) κενές θέσεις για Επαγγελματίες πωλητές με προϊόντα γης-θαλάσσης, με αριθμούς όπως παρακάτω: Ε53, Ε54 και
Β. Δέκα (10) κενές θέσεις για παραγωγούς πωλητές, με αριθμούς όπως παρακάτω: Π24, Π42, Π44, Π46, Π48, Π15, Π35, Π37, Π49, Π50.

2. Στη Λαϊκή Αγορά του Αγγελοχωρίου υπάρχουν :
Α. Δέκα (10) κενές θέσεις για Επαγγελματίες πωλητές με προϊόντα γης-θαλάσσης, με αριθμούς όπως παρακάτω: Ε45, Ε49, Ε50, Ε61, Ε64, Ε73, Ε74, Ε75, Ε77, Ε78.
Β.  Δέκα πέντε (15) κενές θέσεις για παραγωγούς πωλητές, με αριθμούς όπως παρακάτω: Π3, Π7, Π9, Π10, Π11, Π12, Π14, Π15, Π20, Π21, Π22, Π26, Π28, Π32, Π38.

3. Στη Λαϊκή Αγορά του Κοπανού υπάρχουν :
Α. Οκτώ (8) κενές θέσεις για Επαγγελματίες πωλητές με προϊόντα γης-θαλάσσης, με αριθμούς όπως παρακάτω: Ε57, Ε59, Ε61, Ε58, Ε48, Ε50, Ε52, Ε54.
Β. Δέκα (10) κενές θέσεις για παραγωγούς πωλητές, με αριθμούς όπως παρακάτω: Π15, Π23, Π25, Π27, Π29, Π33, Π12, Π20, Π28, Π30.

4. Στη Λαϊκή Αγορά της Αλεξάνδρειας υπάρχουν :
Α. Πέντε (5) κενές θέσεις για Επαγγελματίες πωλητές με προϊόντα γης-θαλάσσης.
Β. Δέκα (10) κενές θέσεις για παραγωγούς πωλητές.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όσοι πωλητές λαϊκών αγορών επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές θέσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Εμπορίου – Τουρισμού στη Βέροια οδός Λεωφ. Στρατού 72 από 22/04/2014 μέχρι 06-05-2014 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
2. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα σε περίπτωση αναπηρίας.
3. Φωτοτυπία ταυτότητας.
4. Φωτοτυπία θεωρημένης άδειας.
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται οι λαϊκές αγορές στις οποίες συμμετέχει και ο αριθμός των κατεχόμενων θέσεων.