Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 15, 2014)

Πρόρρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων}libri3

η πρόβλεψη του μέλλοντος

ΣΥΝ. Προφητεία [ΕΤΥΜ. < αρχ. Πρόρρησις < προ + ῥῆσις (βλ.λ.)]

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 1488