Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Επιστροφή ΦΠΑ αγροτών ειδικού καθεστώτος: μέχρι 31 Οκτωβρίου οι αιτήσεις

tasse calcoloΜε απόφαση του Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη (που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Αρ. Φύλλου 835 – 04/04/2014), οι αιτήσεις για την επιστροφή του ΦΠΑ των αγροτών του ειδικού καθεστώτος, για παραδόσεις προϊόντων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2013 θα υποβάλλονται από την 1η Απριλίου έως τις 31 Οκτωβρίου του 2014. Επίσης η απόφαση αναφέρει ότι αιτήσεις επιστροφής που ενδεχομένως έχουν υποβληθεί, θα πρέπει να επανυποβληθούν. Για τις αιτήσεις επιστροφής που θα υποβληθούν κατά το έτος 2014 μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων, η καταβολή του επιστρεπτέου φόρου θα πραγματοποιηθεί με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1066/2013 για το έτος 2013.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής πραγματοποιείται εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της αίτησης επιστροφής.