Κατηγορίες
Αλεξάνδρεια ανακοινώσεις Χωρίς κατηγορία

Την Τετάρτη 26/3/14 θα συνεδριάσει το Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας

dimarxeio-alex1

Συνεδριάζει την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014, στις 13.30, το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, με 10 θέματα προς συζήτηση εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη.
Τα θέματα είναι τα παρακάτω:
1. Αποδοχή χρηματικού ποσού 50.211,20€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.(απόφαση 56/2014 Δ.Σ.)
2. Αποδοχή της αίτησης παραίτησης της καθαρίστριας του Δημοτικού Σχολείου Νησελίου κ. Γιαννοπούλου Ευθυμίας.
3. Λήψη απόφασης (εισήγηση Σχολικής Επιτροπής) για παραχώρηση ή μη προς χρήση, χώρων του Δημοτικού Σχολείου Λουτρού στον Αθλητικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας “Ζέφυρος”.
4. Αποδοχή χρηματικού ποσού 5.235,02€, 3η δόση του 2013, σχολικών κυλικείων και απόδοσή του στα αντίστοιχα ΣΣΚ.
5. Αποδοχή συνολικού χρηματικού ποσού 368,38€ € (ημερ.εγγράφου 14-03-2014) από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας στον τραπεζικό λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης και απόδοση του ποσού στα οριζόμενα Δημοτικά Σχολεία, για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων.
6. Αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού 50,00€ (αριθ.απόδειξης:04 με ημερ.24-01-2014) από την ιδιώτη κ.Τζανιδάκη Κάτια στον τραπεζικό λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής και απόδοση του ανωτέρου ποσού στο Σ.Σ.Κ. Δημοτικού Σχολείου Νησίου.
7. Αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού 100,00€ (αριθ.απόδειξης:05 με ημερ.24-01-2014) από την ιδιώτη κ.Ράπτη Συλβάνα στον τραπεζικό λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής και απόδοση του ανωτέρου ποσού στο Σ.Σ.Κ. Δημοτικού Σχολείου Νησίου.
8. Αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού 60,00€ (αριθ.απόδειξης:06 με ημερ.24-01-2014) από την ιδιώτη κ.Λόη Σαββούλα – Παπαδάτου στον τραπεζικό λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής και απόδοση του ανωτέρου ποσού στο Σ.Σ.Κ. Δημοτικού Σχολείου Νησίου.
9. Αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού 100,00€ (αριθ.απόδειξης:07 με ημερ.23-01-2014) από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ στον τραπεζικό λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής και απόδοση του ανωτέρου ποσού στο Σ.Σ.Κ. Δημοτικού Σχολείου Νησίου.
10. Αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού 1.000,00€ (με ημερ.03-02-2014) από την “Εταιρεία Υδρευσης & Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.ΥΔ.Α.Π.)” στον τραπεζικό λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής και απόδοση του ανωτέρου ποσού στο Σ.Σ.Κ. Δημοτικού Σχολείου Νησίου.