Κατηγορίες
Αλεξάνδρεια ανακοινώσεις Χωρίς κατηγορία

Τα Παιδιά της Άνοιξης: εκπαιδευτικό πρόγραμμα

paidiatisanoixisΣτο χώρο του Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ Ν.Ημαθίας «Τα Παιδιά της Άνοιξης», στην Αλεξάνδρεια, υλοποιείται εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ – Α.Π. 7, Α.Π.8, Α.Π.9» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Υποέργο 1 «Εκπαιδευτικά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για ΑμεΑ», υλοποιείται η εκπαιδευτική Δράση 1 «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αιρετών Στελεχών και Εργαζομένων του Αναπηρικού Κινήματος στον Σχεδιασμό Πολιτικής για Θέματα Αναπηρίας»,  διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.

Φορέας χρηματοδότησής του είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τη συμμετοχή εθνικών πόρων.
Φορέας υλοποίησής του είναι η Ε.Σ.Α.μεΑ., δηλαδή ο τριτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας του αναπηρικού κινήματος της χώρας.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση σε θέματα σχεδιασμού πολιτικής για την αναπηρία έτσι ώστε τα αιρετά στελέχη του αναπηρικού κινήματος – που είναι άτομα με αναπηρία ή γονείς που εκπροσωπούν τα παιδιά τους με αναπηρία – να είναι σε θέση να δράσουν συλλογικά και να λειτουργήσουν ως ακτιβιστές και συνήγοροι των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του είναι:
α) σε επίπεδο γνώσεων
1.            Να γνωρίσουν τα δικαιώματά τους σε όλους τους τομείς πολιτικής (εκπαίδευση, εργασία, υγεία-πρόνοια, προσβασιμότητα, κ.ά.).
2.            Να διατυπώσουν με σαφήνεια τη νέα προσέγγιση της αναπηρίας και τη διάχυση αυτής σε όλους τους τομείς πολιτικής (εκπαίδευση, εργασία, υγεία-πρόνοια, προσβασιμότητα, κ.ά.).
β) σε επίπεδο ικανοτήτων
3.            Να αναπτύξουν ικανότητες που συνδέονται με τον διεκδικητικό τους ρόλο, π.χ. να ιεραρχούν τα αιτήματα λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων των κατηγοριών αναπηρίας, να αναπτύσσουν συνεργασίες με τοπικούς φορείς, να συντάσσουν σχέδια δράσης για διάφορους τομείς πολιτικής (εκπαίδευση, εργασία, υγεία-πρόνοια, προσβασιμότητα, κ.ά.).
γ) σε επίπεδο στάσεων
4.    Να συνεισφέρουν στην ενίσχυση της δικαιωματικής προσέγγισης επίλυσης των προβλημάτων που απορρέουν ως αποτέλεσμα του πλέγματος των σχέσεων του ατόμου με αναπηρία με το περιβάλλον, αντί της αποδοχής φιλανθρωπικών συμπεριφορών.

Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

pin1tpa

Συντονίστρια προγράμματος
Καραγιάννη Έφη
τηλ.επικ. 6979851215
τηλ.Κέντρου 2333027212