Κατηγορίες
αγροτικά ανακοινώσεις

Π.Ε. Ημαθίας: ανακοινώθηκαν οι καταστάσεις για το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων

barbabietola1Από την Π.Ε. Ημαθίας (Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης) έγινε γνωστό πως την Παρασκευή 28-3-2014 έγινε η δημοσιοποίηση και η θυροκόλληση για διάστημα δέκα εργασίμων ημερών στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρική Π.Ε. Ημαθίας και στην έδρα του αντίστοιχου Δήμου και των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των καταστάσεων με τους εν δυνάμει δικαιούχους, επιλαχόντες και απορριπτόμενους της 16228/23-11-2012 και 6777/26-03-2013 απόφασης πρόσκλησης, της δράσης 2.3(B) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων».
Οι ενδιαφερόμενοι εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης, δύνανται να υποβάλλουν ένσταση στον Φορέα Υλοποίησης (Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Μητροπόλεως 44, Βέροια, 2ος όροφος, Τμήμα Κτηνιατρικής, Τηλ: 2331350133-Υπεύθυνος Τσαγγαλίδης Γεώργιος)