Κατηγορίες
Ελλάδα Οικονομία Χωρίς κατηγορία

Ο νέος Κώδικας για τα “κόκκινα” δάνεια

eurcountΤη στιγμή που ο αριθμός των λεγόμενων “κόκκινων δανείων” έχει εκτιναχτεί στα ύψη – λόγω κυρίως της κρίσης, η οποία αναγκάζει πολλούς δανειολήπτες να κοιτάζουν πλέον μόνο την επιβίωσή τους και όχι την αποπληρωμή ενός δανείου που πήραν τα χρόνια που είχαν δουλειά, σπίτι, ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης – έρχεται στη δημοσιότητα ο νέος Κώδικας για τη διαχείριση τους από τις τράπεζες (ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΣΩΘΕΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ, μην ξεχνιόμαστε!!). Με βάση τον Κώδικα αυτό θα πρέπει να κινούνται οι τράπεζες προκειμένου να ρυθμίζουν τα δάνεια των δανειοληπτών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα.

Ο Κώδικας, αποτελεί το ένα μέρος από το έργο του Κυβερνητικού Συμβούλιου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους το οποίο, έχει αποστολή τη διαμόρφωση πολιτικών, την εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων και, εν γένει, την κατάρτιση δράσεων προσανατολισμένων στον προαναφερόμενο στόχο.

Βάσει του σχεδίου του κώδικα που δημοσίευσε η ΤτΕ, οι δανειολήπτες, για τυχόν διαφορές εκ της εφαρμογής του Κώδικα και προς επιδίωξη της εξωδικαστικής διευθέτησής τους, έχουν το δικαίωμα να προσφεύγουν στο Συνήγορο του Καταναλωτή. «Κατά τα λοιπά η επί της ουσίας επίλυση των διαφορών ανήκει στα δικαστήρια» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας παραπέμπει στις έννοιες του «συνεργάσιμου» δανειολήπτη και των «εύλογων δαπανών διαβίωσης», που ορίζονται με την απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, όπως προβλέπεται από τον πιο πάνω νόμο.

Περιγράφει ιδίως τα βήματα, τις προθεσμίες και το ελάχιστο περιεχόμενο ενημέρωσης, που αμοιβαία οφείλουν να παρέχουν οι τράπεζες και οι δανειολήπτες, ώστε να αξιολογούνται σωστά οι κίνδυνοι και η ικανότητα αποπληρωμής κάθε δανειολήπτη, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για επαγγελματία ή επιχείρηση, και να επιδιώκεται η εξεύρεση καταλληλότερης για τη συγκεκριμένη περίπτωση λύσης ρύθμισης.

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει παραλλήλως εκπονήσει σχέδιο οργανωτικών απαιτήσεων που θα θεσπιστούν με Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ, προκειμένου να αξιολογεί τον βαθμό κατά τον οποίο οι τράπεζες έχουν επαρκώς αναπτύξει τα συστήματα για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Κώδικα.