Κατηγορίες
Ελλάδα περιβάλλον σχόλιο επικαιρότητας

Καταγραφή των σημείων υδροληψίας; Τι γίνεται;

aguawater– Αυτή την ιστορία με την υποχρεωτική καταγραφή όλων των σημείων υδροληψίας την έχετε ακουστά;;

– Για το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) ακούσαμε τίποτε από τα ΜΜΕ;;

– Μήπως για τα πρόστιμα από 1000 έως 5000 Ευρώ, σε περίπτωση μη καταγραφής;;

Μια συζήτηση που είχε η “Περισκόπηση” με πιο μπασμένους στο θέμα έφερε στο νου περιπτώσεις όπως της Χιλής ή της Βολιβίας και υποθέσεις όπως το Codigo de Aguas ή την πόλη Cochabamba (αντίστοιχα – ψάξτε το λίγο και θα διαβάσετε πολλά!!!).

Σε απλά ελληνικά, γιατί το θέμα θα απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα ΟΛΟΥΣ: σύμφωνα με ΚYA (ΦΕΚ 31/Β/14-01-2014) για τη συνολική καταγραφή των σημείων υδροληψίας και των απολήψιμων ποσοτήτων ύδατος από τα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα της χώρας, οι ιδιοκτήτες ή/και χρήστες σημείων υδροληψίας υποχρεούνται, μέχρι τις 15 Μαΐου 2014, να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), μέσω του δήμου τους, ενώ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 υποχρεούνται να έχουν προβεί σε υποβολή αίτησης για τη χορήγηση της σχετικής άδειας χρήσης νερού.

Και άντε, πρώτα να γίνει καταγραφή, ας υποθέσουμε ότι θα είναι καλό. Το επόμενο βήμα ποιο θα είναι;;