Κατηγορίες
ανακοινώσεις εργασία Χωρίς κατηγορία

Ηλεκτρονικές αιτήσεις για πρόσληψη ανέργων από 21 Μαρτίου

oaedΜε κλειδάριθμο και υποβάλλοντας ηλεκτρονικές αιτήσεις από τις 21 Μαρτίου στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις στο νέο πρόγραμμα επιχορήγησης -με 450 ευρώ κατ’ άτομο και για διάστημα ενός χρόνου- για τη πρόσληψη συνολικά 10.000 ανέργων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα προϋπολογισμού 54 εκατ., έχουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν μειώσει το τελευταίο τρίμηνο το προσωπικό τους και δεν προτίθενται να το περιορίσουν, ούτε και να αλλάξουν τις συμβάσεις από πλήρους σε μερικής και εκ περιτροπής εργασία. Οι άνεργοι θα πρέπει να έχουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, να είναι ηλικίας 30-66 ετών και να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης.