Κατηγορίες
ανακοινώσεις Ελλάδα εργασία Οικονομία Χωρίς κατηγορία

Επίδομα ανεργίας και στους ελ. επαγγελματίες (αλλά υπό πολλές προϋποθέσεις)

oaeelogoΣύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε η διοίκηση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), ενεργοποιείται (από 27/01/2014) η απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας 360 ευρώ στους ασφαλισμένους του Οργανισμού.
Με την υπουργική απόφαση, επεκτείνεται η καταβολή του βοηθήματος ανεργίας και σε εκείνους τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, οι οποίοι διέκοψαν τη δραστηριότητά τους και έχουν ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, είναι δε ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.
Δικαιούχοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι, ασφαλισμένοι στους φορείς ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ- ΜΜΕ, οι οποίοι διακόπτουν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους, δεν αυτοαπασχολούνται, δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον ΟΓΑ, το ΝΑΤ, ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής και έχουν καταβάλει την ειδική εισφορά του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων.

Μεταξύ των (άπειρων) προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος είναι οι ασφαλισμένοι να έχουν πραγματοποιήσει σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τρία έτη -συνεχούς ή διακεκομμένης- ασφάλισης στον ΟΑΕΕ κατά τη διακοπή του επαγγέλματος, με αντίστοιχη καταβολή της ειδικής εισφοράς.