Κατηγορίες
βουλευτές δελτία τύπου Ημαθία Χωρίς κατηγορία

Α. Βεσυρόπουλος: “Να επανακαταβληθούν οι συντάξεις στους υπερήλικες συμπολίτες μας”

vesiropoulos_VOULIΈνα εξαιρετικά ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα, αυτό της συνέχισης καταβολής σύνταξης στους ανασφάλιστους υπερήλικες, οι οποίοι με τις νέες προϋποθέσεις που θεσπίστηκαν δεν μπορούν να είναι δικαιούχοι, επανέφεραν στη Βουλή με Ερώτηση τους ο Βουλευτής Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας Απόστολος Βεσυρόπουλος μαζί με συναδέλφους του.
Με την Ερώτηση τους προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών, οι Βουλευτές ζητούν να αποκατασταθεί η κατάφωρη αδικία από τη θέσπιση των νέων κριτηρίων συνταξιοδότησης, που έχουν ως αποτέλεσμα να ανασταλεί η καταβολή των συντάξεων πολλών ανασφάλιστων υπερήλικων συμπολιτών μας, κάτι που έχει ως συνέπεια να ωθούνται σε απόλυτη οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση.

Σε δήλωσή του ο κ. Βεσυρόπουλος επισημαίνει μεταξύ άλλων τα εξής:
«Καταθέσαμε εκ νέου ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς προκειμένου να αποκατασταθεί μια κατάφωρη αδικία. Αντικειμενικοί λόγοι αλλά και η επίκληση της κοινωνικής ευαισθησίας και ευθύνης επιβάλει να επανακαταβληθούν οι συντάξεις στους υπερήλικες συμπολίτες μας. Σε αυτή τη συγκυρία, η Πολιτεία οφείλει να δείχνει όχι μόνο την ευαισθησία της αλλά και τα αντανακλαστικά της. Το να μην διορθώνεις ένα λάθος είναι μεγαλύτερο λάθος από τη διάπραξή του».

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης των Βουλευτών έχει ως εξής:

Με το Ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», θεσπίστηκαν νέες προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα.

Με τις ίδιες προϋποθέσεις επανακρίνονται από 1ης Ιανουαρίου 2013 και όσοι έχουν ήδη καταστεί συνταξιούχοι.

Για τη συνέχιση της παροχής από τον Ο.Γ.Α. της σύνταξης στους ήδη συνταξιούχους, πρέπει να συντρέχουν μεταξύ των άλλων οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να μη λαμβάνουν ή να μη δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ανεξαρτήτως ποσού, και επίσης σε περίπτωση εγγάμων να μη λαμβάνει ο/η σύζυγός τους σύνταξη μεγαλύτερη από τη βασική σύνταξη που χορηγεί ο ΟΓΑ.

β) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ ή, στην περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 8.640 ευρώ.

Για παράδειγμα, κάποιος που λαμβάνει την ελάχιστη σύνταξη των 170 ΕΥΡΩ από το ΤΕΑΥΦΕ, μαζί με την σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα, «ξεπερνά» το καθοριζόμενο από το Νόμο όριο.

Τα παραπάνω έχουν ως συνέπεια την αναστολή των συντάξεων πολλών ανασφάλιστων υπερηλίκων συμπολιτών μας, με αποτέλεσμα δεδομένης της έντονης οικονομικής κρίσης που βιώνει η Χώρα μας, η επιβίωσής τους να καθίσταται δυσχερής.

Κατόπιν τούτων

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί :

Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία με σκοπό την άρση της αδικίας και την επανακαταβολή των συντάξεων στους εν λόγω ανασφάλιστους υπερήλικες συμπολίτες μας.