Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αλεξάνδρεια: την Τρίτη 18/3 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

dimarxeio alex1Την Τρίτη 18 Μαρτίου και ώρα 13:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας, με 14 θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση.

Τα θέματα είναι τα ακόλουθα:

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών – τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, των όρων διαγωνισμού και τη διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών (οικοδομικών ) συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δήμου και λοιπών εγκαταστάσεων.
 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών – τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης – των όρων διαγωνισμού και τη διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών ηλεκτροφωτισμού και εορταστικού διακόσμου του έτους 2014.
 3. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας υποβολής τεχνικού φακέλου στον ΔΕΔΔΗΕ, έλεγχο – συντήρηση και θέση σε λειτουργία Υ/Σ Μ.Τ. 500KVA του Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου της Τοπικής Κοινότητας Πρασινάδας.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλοχωρίου.
 6. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για την συντήρηση των φωτοτυπικών, φαξ κατά το έτος 2014.
 7. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την “Συντήρηση εφαρμογών Λογισμικού”.
 8. 1. Γνωμοδότηση για τη λήψη απόφασηςΑ) επί της ένστασης της κοινοπραξίας “ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Κ. ΓΟΥΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ”Β) επί της ένστασης της Κοινοπραξίας “ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου – ΠΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου – ΝΑΙΜ ΣΕΜΠΛΙ του Σαμπάν” κατά του τρόπου λειτουργίας της επιτροπής παραλαβής των φακέλων προσφοράς (Επιτροπή Διαγωνισμού ) του έργου με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας Αμπελοτοπίων στη Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας”2. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών ανοιχτού διαγωνισμού του έργου “Ανάπλαση πλατείας Αμπελοτοπίων στη Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας”.
 9. Γνωμοδότηση γιαΑ) τη λήψη απόφασης επί των ενστάσεων κατά του πρακτικού αξιολόγησης – βαθμολόγησης ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ” (Α.Μ. 27/2001) καιΒ) έγκριση ή μη πρακτικού του ως άνω ανοικτού διαγωνισμού.
 10. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου (αφορά υπόθεση καταστημάτων 1 & 20, 10, 30 που βρίσκονται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας.
 11. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου (αφορά υπόθεση Πουρλιοτόπουλου Χαρίλαου).
 12. Λήψη απόφασης για τη διάθεση της πίστωσης για “Μίσθωση μηχανήματος για καθαρισμό αρδευτικών καναλιών στις ΔΕ Αλεξάνδρειας και ΔΕ Μελίκης”.
 13. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας “συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) – επισκευή και συντήρηση Ηρώων”.
 14. Λήψη απόφασης για:Α. τον ορισμό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του έργου: “Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου δημοτικού κολυμβητηρίου και αμφιθεάτρου Δήμου Αλεξάνδρειας”Β. τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του έργου: “Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου δημοτικού κολυμβητηρίου και αμφιθεάτρου Δήμου Αλεξάνδρειας”Γ. την ψήφιση της πίστωσης.