Κατηγορίες
Αλεξάνδρεια τοπικά νέα Χωρίς κατηγορία

Τη Δευτέρα 17/02/14 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

dimarxeio alex1Συνεδριάζει τη ημέρα Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου (ώρα 13:00) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας, με 10 θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

  1. Έκθεση Πεπραγμένων του δεύτερου (2ου) Απολογισμού διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Αλεξάνδρειας, για το διάστημα από 01/04/2013 έως 30/09/2013.
  2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου επί της ένστασης της εταιρίας “ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ” κατά των πρακτικών ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Αλεξάνδρειας και διαμόρφωση δρόμου πρόσβασης ” (Α.Μ. 36/2013).
  3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά υπόθεση καταστημάτων 1 & 20, 10, 30 που βρίσκονται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας).
  4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης περί είσπραξης βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών πάνω από 10.000,00 € υπόχρεων στο Δήμο Αλεξάνδρειας.
  5. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου (αφορά υπόθεση Πουρλιοτόπουλου Χαρίλαου).
  6. Λήψη απόφασης για τη διάθεση της πίστωσης για “Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό αποστραγγιστικής τάφρου της ΔΕ Μελίκης του Δ. Αλεξάνδρειας”.
  7. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για τη “Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (όργανα παιδικών χαρών) ”.
  8. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια μεγαφωνικών εγκαταστάσεων”.
  9. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την : “Προμήθεια οργάνων άθλησης υπαίθριων χώρων”.
  10. Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.