Κατηγορίες
ανακοινώσεις Ημαθία τοπικά νέα Χωρίς κατηγορία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για ταχυδρομικές υπηρεσίες και ταχυμεταφορές της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας έτους 2014

peimathiasΑπό την Π.Ε. Ημαθίας έγινε γνωστό ότι καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στην υπηρεσία «προσφορά για ταχυδρομικές υπηρεσίες και ταχυμεταφορές της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας έτους 2014».

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και οι ταχυμεταφορές θεωρούνται ξεχωριστά παραρτήματα της πρόσκλησης και ως εκ τούτου δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς είτε και για τις δύο υπηρεσίες είτε και για την κάθε μία ξεχωριστά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους…… σε σφραγισμένο φάκελο με αναγραφή των στοιχείων τους καθώς και τη φράση «Προσφορά για ταχυδρομικές υπηρεσίες και ταχυμεταφορές της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας έτους 2014» εφόσον η προσφορά θα αφορά και τις δύο υπηρεσίες ή «Προσφορά για ταχυδρομικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας έτους 2014» ή «Προσφορά για ταχυμεταφορές της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας έτους 2014» ανάλογα με την υπηρεσία που αφορά η προσφορά.

Η προσφορά θα ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014.

Οι φάκελοι ενδιαφέροντος θα κατατεθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, στο Ισόγειο, Μητροπόλεως 44, τηλ.: 2331350139 και 2331350169, μέχρι και την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες της Π.Ε. Ημαθίας για ταχυδρομικές υπηρεσίες και ταχυμεταφορές θα παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών, Μητροπόλεως 44 ισόγειο καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Τηλέφωνο επικοινωνίας 2331350139 ή 2331350169.

Στον επισυναπτόμενο πίνακα (ΕΔΩ το αρχείο), που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, απεικονίζονται οι απαιτούμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ταχυμεταφορών που πρέπει να περιλαμβάνονται στην προσφορά των ενδιαφερόμενων.