Κατηγορίες
αγροτικά ανακοινώσεις βουλευτές Ημαθία Οικονομία

Προτάσεις για αλλαγές στη φορολογία των αγροτών κατέθεσαν βουλευτές της ΝΔ

vesiropoulos stournaras 1Ομάδα Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία συμμετείχε και ο Βουλευτής Ημαθίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, συναντήθηκε με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Στουρνάρα, ζητώντας να υπάρξουν αλλαγές και βελτιωτικές παρεμβάσεις στη φορολογία των αγροτών.

Στη συνάντηση, κατατέθηκαν προτάσεις και ζητήθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών να επανεξετάσει μια σειρά ζητημάτων. Παράλληλα, ο κ. Βεσυρόπουλος, πρότεινε να καταργηθεί ή σε πρώτη φάση να μειωθεί ο συντελεστής φορολόγησης – από το 26% στο 13% – για τις περιπτώσεις των αγροτών, που τα τεκμήρια είναι μεγαλύτερα από το πραγματικό εισόδημα και σύμφωνα με τον Ν. 4172 θα φορολογούνταν για αυτά.

Αμέσως, μετά το πέρας της συνάντησης ο κ. Βεσυρόπουλος δήλωσε:

«Μακριά από το λαϊκισμό, οφείλουμε να δούμε κάποια ζητήματα που σχετίζονται με τη φορολόγηση των αγροτών, με ενιαία, αντικειμενικά και κυρίως δίκαια κριτήρια.

Η εγκύκλιος για τη φορολόγηση των αγροτών, χρήζει διορθωτικών παρεμβάσεων, είναι κάτι που το επισήμανα προσωπικά στον κ. Υπουργό.

Η υπερφορολόγηση υπονομεύει το στόχο της ανασύστασης και ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα.

Το Υπουργείο Οικονομικών, πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στους αγρότες να συμπεριλαμβάνουν στα έξοδα που εκπίπτουν μιας σειρά δαπανών, όπως ακριβώς συμβαίνει και με άλλες κατηγορίες φορολογουμένων.

Αναφέρομαι στις δαπάνες ασφάλισης στον ΟΓΑ, στους τόκους των δανείων, σε όλες τις δαπάνες για πετρέλαιο, λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σε ότι θεωρείται ως λειτουργικό έξοδο. Και φυσικά πρέπει να ισχύσει η έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ, όπως ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες που εκδίδουν τιμολόγια σε έναν προμηθευτή είτε μέχρι τρεις.

Δίκαιη φορολόγηση σημαίνει ορθολογικά κριτήρια και αίσθηση της πραγματικότητας».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενου των προτάσεων που κατέθεσαν στον Υπουργό:

Την περίοδο που διανύουμε επικρατεί έντονη αβεβαιότητα και σύγχυση αναφορικά με την αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης των αγροτών. Την αβεβαιότητα αυτή επιτείνει η καθυστέρηση στην έκδοση της διευκρινιστικής εγκυκλίου που θα έδινε απαντήσεις στα εύλογα και δίκαια ερωτήματα των ανθρώπων που επιβιώνουν εργαζόμενοι κάτω από αντίξοες συνθήκες στην Ελληνική ύπαιθρο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο αγροτικός τομέας συμμετέχει κατά περίπου 4% στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας, και απασχολεί το 12% του ενεργού πληθυσμού, ενώ πρέπει να σημειώσουμε ότι στην χώρα μας η κατά αγρότη καλλιεργούμενη έκταση είναι από τις μικρότερες στην Ευρώπη, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής πραγματικότητας αλλά και για τον στρατηγικό σχεδιασμό που πρέπει να υλοποιηθεί ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και ευημερία κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα αγρότη.

Σας παραθέτουμε λοιπόν τις παρακάτω συγκεκριμένες προτάσεις ώστε οι επερχόμενες αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των αγροτών, από τη μια πλευρά να είναι δίκαιες και να μην διακινδυνεύουν την εξαφάνιση του αγροτικού τομέα της χώρας μας και από την άλλη πλευρά να μην προκαλούν τον υπόλοιπο Ελληνικό πληθυσμό που θεωρεί ότι ο Έλληνας αγρότης τυγχάνει κραυγαλέων προνομιακών φορολογικών ρυθμίσεων.

Για όλα τα παραπάνω προτείνουμε τα εξής:

1. Έκπτωση φόρου εισοδήματος 2.100 ευρώ όπως ακριβώς ισχύει και για τους ελευθέρους επαγγελματίες που εκδίδουν τιμολόγια σε έναν μόνο προμηθευτή ή σε μέχρι τρεις, με τον τζίρο σε έναν από τους τρεις να αποτελεί τουλάχιστον το 70% του συνολικού τζίρου του επαγγελματία.

2. Συνυπολογισμός στο κόστος των παραγόμενων προϊόντων όλων των εξόδων που πραγματοποιούνται ακριβώς για την παραγωγή των εν λόγω αγροτικών προϊόντων όπως: έξοδα για πετρέλαιο κίνησης αγροτικών μηχανημάτων, ηλεκτρική ενέργεια για πότισμα και άντληση υδάτων, ενέργεια από άλλες πηγές για θέρμανση θερμοκηπίων, αναλώσιμα είδη πλαστικά κ.λ.π, συντηρήσεις μηχανημάτων και παγίου εξοπλισμού, έξοδα μεταφοράς πρώτων υλών και τελικών προϊόντων, παροχής υπηρεσιών από τρίτους όπως όργωμα κ.α., αδειών και άλλων συμβουλευτικών εργασιών από γεωπόνους, ασφάλειες κλπ, γενικά πρώτες ύλες σπόρους κ.α., έξοδα υποδοχής φιλοξενίας αλλά και έρευνας αγοράς για διάθεση των προϊόντων κ.α. τόκοι επαγγελματικών δανείων κίνησης (καλλιεργητικά δάνεια) ή παγίου εξοπλισμού, αποσβέσεις παγίων, μηχανημάτων και κινητών κτιρίων-αποθηκών κ.λ.π. όπως ακριβώς ισχύει για τους ελευθέρους επαγγελματίες και επιτηδευματίες όλων των υπολοίπων κλάδων.

3. Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του συνολικού κόστους ασφάλειας υγείας και σύνταξης όπως ακριβώς ισχύει για όλους τους ελευθέρους επαγγελματίες και επιτηδευματίες από φέτος.

4. Πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο να παράγουν τα μέλη της ίδιας οικογένειας σε κοινά χωράφια που είναι όμως δηλωμένα σε ένα μέλος, όπως για

παράδειγμα στον πατέρα. Επειδή υπάρχουν δυσκολίες στο μοίρασμα των χωραφιών και των δικαιωμάτων επιδοτήσεων που είναι συνδεδεμένα με τα εν λόγω χωράφια προτείνουμε το φορολογητέο εισόδημα να μοιράζεται αναλογικά στα απασχολούμενα μέλη (συγγενείς 1ου βαθμού) της οικογένειας, όταν για κάθε ένα από τα μέλη το αναλογούν εισόδημα που προκύπτει από τις αγροτικές εργασίες αποτελεί τουλάχιστον το 70% του συνολικού εισοδήματος που δηλώνει.

Όπως είναι κατανοητό κύριε Υπουργέ προτείνουμε να εφαρμοστούν για τους αγρότες αυτά που ισχύουν και για τις υπόλοιπες επαγγελματικές ομάδες και έτσι να εφαρμοστεί το αυτονόητο, δηλαδή ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα που θα προστατέψει τον Έλληνα αγρότη αλλά δε θα προκαλέσει την οργή των υπόλοιπων επαγγελματιών για προνομιακή μεταχείριση.