Κατηγορίες
Ελλάδα κοινωνία

Νέες υπηρεσίες από τα ΚΕΠ

KEPΜε Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφηκε τα ΚΕΠ αλλάζουν και παύουν να είναι απλά Κέντρα Διεκπεραίωσης των αιτήσεων πολιτών προς τους δήμου και μέσω απευθείας πρόσβασης στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ (ΟΠΣΕΔ), θα εκτυπώνουν άμεσα μια σειρά από έντυπα βεβαιώσεων – πιστοποιητικών.

.

Συγκεκριμένα, με την προαναφερόμενη απόφαση τα ΚΕΠ θα χορηγούν πλέον βεβαιώσεις, των οποίων τα στοιχεία έχουν αποδεικτική δύναμη ίση με εκείνη των στοιχείων που παρέχονται στο Δημοτολόγιο του οικείου Ο.Τ.Α., Οικογενειακής Κατάστασης, Γέννησης, Οικογενειακής Κατάστασης για ΟΓΑ και Ιθαγένειας μέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣΕΔ).