Κατηγορίες
ανακοινώσεις Πλατύ Χωρίς κατηγορία

Μια θέση εργασίας στο Πλατύ

plati_eisodosΑπό την ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώθηκε ότι θα γίνει πρόσληψη ενός τεχνίτη υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα 2 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.

Η πρόσληψη θα γίνει για τις ανάγκες του υποέργου 3 «Επίβλεψη των εκσκαφών από την Αρχαιολογική Υπηρεσία» του έργου «Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου µε σύστηµα αναρρόφησης (Vacuum) και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων Δ.Δ. Πλατέος, Δήµου Πλατέος».

Οι αιτήσεις για την συγκεκριμένη προκήρυξη μπορούν να γίνονται από 05/2/2014 έως 11/2/2014.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πατώντας ΕΔΩ, στην προκήρυξη ή καλώντας το 2381024356.