Κατηγορίες
στήλες Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 8, 2014)

libri3Καζάντιο (το)

(χωρίς γεν.) (λαικ) (συνηθ. στον πλυθηντικό) τα – κυρίως χρηματικά – κέρδη από εμπορικές συναλλαγές ή εργασία, η περιουσία που δημιουργεί κανείς με την εργασία του

φρ. (ειρων.) είδαμε τα καζάντιά σου! = για την αποτυχία κάποιου να προκόψει, να έχει κάποιο όφελος: ~ που δεν έχεις μια δραχμή στην άκρη ΣΥΝ. Καζάντισμα.

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 799