Κατηγορίες
Αλεξάνδρεια ανακοινώσεις τοπικά νέα Χωρίς κατηγορία

Εμπ. Σύλλογος Αλεξάνδρειας: διευκρινήσεις για τα καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας

emporikos_syllogosΑπό τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 2142/106/23-1-2014 εγκύκλιο, με την οποία παρέχονται οδηγίες για τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας, μέσα στο νέο πλαίσιο της τόνωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της μείωσης της γραφειοκρατίας και των διοικητικών βαρών.

Σε αυτό το πνεύμα, δίνονται οι κάτωθι διευκρινήσεις και συστάσεις στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, προκειμένου να αποκλειστούν φαινόμενα εκμετάλλευσης των εμπόρων που δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι καθώς και άσκοπης ταλαιπωρίας των επιχειρηματιών από την επώδυνη γραφειοκρατία:

• Δεν είναι πλέον υποχρεωτική η θεώρηση βιβλίου γραπτών υποδείξεων, για τις επιχειρήσεις που δεν προβλέπεται η απασχόληση ιατρού εργασίας και ο ίδιος ο εργοδότης ασκεί καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας. Δίνονται μάλιστα οδηγίες στις επιθεωρήσεις εργασίας να μην θεωρούν τα σχετικά βιβλία, ακόμη και όταν ζητηθεί από τον ίδιο τον εργοδότη.

• Στην περίπτωση που ο ίδιος ο εργοδότης ασκεί καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, απαιτείται μόνο η ηλεκτρονική συμπλήρωση της δήλωσης των απαραίτητων πληροφοριών στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» χωρίς την προσκόμιση στις Επιθεωρήσεις Εργασίας Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης άλλου εγγράφου ή στοιχείου.

Οι νέες ρυθμίσεις, που είναι θετικές και συμπίπτουν με τα αιτήματα της ΕΣΕΕ, διευκολύνουν τους συναδέλφους ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη ταλαιπωρία τους και να περιοριστεί η γραφειοκρατία .

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ