Κατηγορίες
Αλεξάνδρεια πολιτική τοπικά νέα Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αλεξάνδρειας: τη Δευτέρα 10/2/2014 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο

dimotikosymvoulioΜε 38 θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας την Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014 κι ώρα 20:00 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας.

Στην ουσία πρόκειται – μετά και την ανακοίνωση Αλευρά από το ΚΚΕ – για την πρώτη “καθαρά προεκλογική” συνεδρίαση. Άλλωστε ο χρόνος έχει περάσει και μένουν μόλις 3 μήνες πριν από τις εκλογές του Μαϊου.

Τα θέματα είναι τα ακόλουθα (δείτε τα, γιατί έχει και κάποια ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα, που πιθανόν να αποτελέσουν σημείο τριβής και εντόνων συζητήσεων):

1. Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων δ΄τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013

2. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014

3. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014-Καθορισμός Τρόπου Εκτέλεσης Έργων

4. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014–Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014-Καθορισμός Τρόπου Εκτέλεσης Έργων

5. Λήψη απόφασης για την παραλαβή από το Δήμο Αλεξάνδρειας του προϊόντος της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Επιχείρηση Δημοτικής Ανάπτυξης Αλεξάνδρειας-Ε.Δ.ΑΝ.ΑΛ.» του πρώην Δήμου Αλεξάνδρειας

6. Έγκριση ή μη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας ( σχετική η αριθ. 01/2014 απόφαση Κ.Ε.Δ.Α.)

7. Έγκριση ή μη της αριθ. 10/2014 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη αναπροσαρμογής των τιμών χρέωσης των διαφημιστικών μηνυμάτων»

8. Αποδοχή και απόδοση ποσού σε σχολικές επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών

9. Λήψη απόφασης ή μη για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος (Ν. 103/75) του πρώην υπαλλήλου στο Δήμο Αλεξάνδρειας, ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

10. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων των κ.κ. Μωυσίδη Ισαάκ του Λαζάρου και Ξανθόπουλου Χρήστου του Ευσταθίου

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση των μετακινήσεων του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών των έκτακτων μετακινήσεων του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους

13. Λήψη απόφασης για ματαίωση του διαγωνισμού για την προμήθεια καλαθοφόρου

14. Α) Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη των απολογισμών των τέως Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2011 (από 01-01-2011 έως 31-05-2011)

Β) Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2011 (από 01/06/2011 έως 31/12/2011)

15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2012

16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2013

17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2012

18. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014-Υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους

19. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014-Υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

20. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης των έργων που προβλέπονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα οικονομικού έτους 2014

21. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Πλατάνου

22. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Ρψομανίκης

23. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Βρυσακίου

24. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΥΨΕΛΗΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΠΛΑΤΕΟΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΚYΔΩΝΙΑΣ»

25. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου « Χαλικόστρωση αγροτικού δρόμου Δήμου Αλεξανδρειας»

26. Λήψη απόφασης για χρηματική επιχορήγηση ή μη του «Λαογραφικού Ομίλου Καψόχωρας Ημαθίας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» προς ενίσχυση πολιτιστικής δραστηριότητας

27. Λήψη απόφασης για χρηματική επιχορήγηση ή μη του «Πολιτιστικού – Μορφωτικού και Αθλητικού Συλλόγου Κλειδίου Ημαθίας -¨Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ¨» προς ενίσχυση πολιτιστικής δραστηριότητας

28. Λήψη απόφασης για χρηματική επιχορήγηση ή μη του «Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Νεοχωρίου Δήμου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας» προς ενίσχυση πολιτιστικής δραστηριότητας

29. Λήψη απόφασης για τη σύναψη «Συμφωνητικού Συνεργασίας» μεταξύ του Δήμου Αλεξάνδρειας (Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας & Δημοτική Βιβλιοθήκη Πλατέος) και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας “Future Library”, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση της Ανάγνωσης, της Δημιουργικότητας και της Καινοτομίας, Καλοκαιρινή Εκστρατεία 2014» – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.

30. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην Καψόχωρα του Δήμου Αλεξάνδρειας

31. Δήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση στον Αγροτικό Σύλλογο Γεωργών Δήμου Αλεξάνδρειας του υπ’ αριθ. 7 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας

32. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δ.Κ. Αλεξάνδρειας

33. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Π. Σκυλιτσίου

34. Εγκριση ή μη χορήγησης επαγγελματικών αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2014 και ανανέωση ή μη υφιστάμενων επαγγελματικών αδειών πλανόδιου εμπορίου

35. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλεξάνδρειας για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας υπό τον Περιφερειαρχη Π.Κ. Μακεδονίας για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω ύποπτων περιστατικών λύσσας

36. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην Τράπεζα Πληροφοριών «Δήμος ΝΕΤ-Δημοτέλεια» για το έτος 2014

37. Τροποποίηση της αριθ. 186/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας (έγκριση Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας)

38. Έκδοση ψηφίσματος κατά της μεταφοράς του υποκαταστήματος της ΔΕΔΔΗΕ στη Βέροια