Κατηγορίες
αγροτικά Ελλάδα Χωρίς κατηγορία

Ανακοινώθηκαν αλλαγές στο θέμα των φορολογικών υποχρεώσεων των αγροτών

trattoreincampoΣε αλλαγή των κριτηρίων (σε σχέση με αυτά που είχαν ανακοινωθεί) προχωρά η Κυβέρνηση για τη φορολόγηση των αγροτών. Σήμερα έγινε σύσκεψη μεταξύ του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον υφυπουργού Οικονομικών και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Με τη λήξη της σύσκεψης, όπως ανακοινώθηκε, λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

 -Οι αγρότες που υποχρεούνται να τηρούν στοιχεία εσόδων-εξόδων είναι όσοι το εισόδημά τους ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.

-Για τα 5 πρώτα χρόνια οι αγρότες που μπαίνουν στο νέο σύστημα απαλλάσσονται του τέλους επιτηδεύματος, όπως και εκείνοι που βρίσκονται 3 χρόνια πριν από τη συνταξιοδότηση.

– Όλοι οι αγρότες (ακόμα και όσων το εισόδημα είναι άνω των 15.000 ευρώ) δεν θα έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων παρά μόνο συγκεντρωτικών παραστατικών εσόδων και εξόδων. (Εξαιρούνται όσοι έχουν άλλες δραστηριότητες και για τις οποίες ήδη τηρούν βιβλία).

– Όλοι οι αγρότες θα έχουν υποχρέωση μιας ετήσιας δήλωσης ΦΠΑ, που θα υποβάλλεται στο τέλος του έτους. Επίσης, η υποχρέωση για την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων όσον αφορά στα έξοδα γίνεται ετήσια.

-Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ ως φυσικά πρόσωπα, όσοι αγρότες διαθέτουν τα προϊόντα τους μέσω τρίτων (Ομάδων, Συνεταιρισμών και εμπόρων).

– Οι αγρότες που εντάσσονται στο νέο καθεστώς φέτος θα έχουν προκαταβολή φόρου εισοδήματος (με τη δήλωση που θα υποβληθεί το 2015) 27,5% αντί 55%.

-Οι Ομάδες και Συνεταιρισμοί που εκκαθαρίζουν τις πωλήσεις των αγροτών πραγματοποιούν την εκκαθάριση μια φορά το χρόνο.