Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Του κόλλησαν ήδη προσωνύμιο

troxch“Τροχονόμος”.

Έτσι τον χαρακτηρίζουν κάποιοι, λόγω της δράσης του (σε εσωτερικό χώρο) τις τελευταίες ημέρες.