Κατηγορίες
Αλεξάνδρεια πολιτική

Την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

dimarxeio alex1Συνεδριάζει την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου, στις 13:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας. Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί 15 θέματα, που είναι τα ακόλουθα:

 1. Μερική ανάκληση δεσμεύσεων των πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
 2. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
 3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών – τον καθορισμό της εκτέλεσης – των όρων διαγωνισμού και τη διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων – γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων για τις υπηρεσίες του Δήμου για το έτος 2014.
 4. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για “Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων για το Δήμο Αλεξάνδρειας”.
 5. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την προμήθεια καρτών ρολογιού παρουσίας προσωπικού.
 6. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εργαλείων υπηρεσίας πρασίνου.
 7. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την προμήθεια “λοιπού εξοπλισμού” (προστατευτικών γαντιών για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων).
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη καταρτισμού όρων πρόχειρου διαγωνισμού του έργου “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ” (Α.Μ. 4/2014).
 9. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Κεφαλοχωρίου.
 10. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του πρώην σχολικού κλήρου της Τ.Κ. Πρασινάδας εκτάσεως 4,00 στρεμμάτων που βρίσκεται στη τοποθεσία “Νεκροταφεία Κυδωνέας”.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αγροτεμαχίου Νο 207 συνολικής έκτασης 37,94 στρεμμάτων που βρίσκεται στη τοποθεσία “Τοπανίτσα” του αγροκτήματος της Τ.Κ. Κλειδίου.
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αγροτεμαχίου Νο 300αβγ συνολικής έκτασης 132 στρεμμάτων που βρίσκεται στον οικισμό Ραψομανίκης περιοχή “Μαυραγγέλη” της Τ.Κ. Ξεχασμένης.
 13. Λήψη απόφασης για την πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Παλαιοχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Λιανοβεργίου.
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Πλατάνου στην περιοχή “Πέρα Ανάχωμα” και “Πέρα Ποτάμι” της Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου.
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος.