Κατηγορίες
κοινωνία Οικονομία Χωρίς κατηγορία

Συμβούλιο της Επικρατείας: αντισυνταγματικό το “τέλος μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων”

deiroloiΤο ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων (ΕΤΜΑΕΡ) που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ είναι αντισυνταγματικό καθώς δεν έχει χαρακτήρα ανταποδοτικού τέλους και ουσιαστικά αποτελεί φόρο, έκρινε με δύο αποφάσεις του το ΣτΕ.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το ΕΤΜΑΕΡ (πρώην τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) προορίζεται για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Το ύψος του καθορίζεται ανά εξάμηνο με αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).
Ενδεικτικά, το ύψος του ΕΤΜΑΕΡ για κατανάλωση 700 κιλοβατώρων κυμαίνεται γύρω στα 6,5 ευρώ.