Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Οκτώ προσλήψεις στον ΟΠΑΚΜ του Δήμου Αλεξάνδρειας

dimarxeio alex1Από τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε η πρόθεση να προχωρήσει ο Οργανισμός στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν δυο βρεφονηπιοκόμοι (ΤΕ), δυο βοηθοί βρεφονηπιοκόμων (ΔΕ), δυο μάγειρες/μαγείρισσες (ΔΕ) καθώς και δυο καθαρίστριες (ΥΕ).

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την ημέρα της υπογραφή της και μέχρι την 31-7-2014.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1/2014 και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού-Αλεξάνδρεια Τ.Κ. 59300, απευθύνοντας την στον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας υπόψη κ. Ζαμπέτα Σταύρου(τηλ. Επικοινωνίας: 2333053217, 2333026743).

Περισσότερα μπορείτε να δείτε ΕΔΩ, στην αναλυτική ανακοίνωση που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας.