Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων, εκκαθαρίσεων κλπ για το 2014

ypoyrgeio oikonomikonΤο Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τις προθεσμίες υποβολής όλων των δηλώσεων, των εκκαθαρίσεων καθώς και των δόσεών τους για το έτος 2014. Επίσης, σύμφωνα με την ενημέρωση οι περιοδικές δηλώσεις (ΦΠΑ-ΦΜΥ κλπ.) θα υποβάλλονται στις τακτές ημερομηνίες που προβλέπονται από τον νόμο.

Ο παρακάτω πίνακας του ΥΠΟΙΚ δείχνει τις ημερομηνίες έναρξης/λήξης της υποβολής στοιχείων και της εκκαθάρισης:

Α/Α Φορολογική Υποχρέωση Έναρξη Υποβολής Λήξη Υποβολής Εκκαθάριση
1 Υποβολή Εντύπου Ε1 20/03/2014 30/06/2014 με την υποβολή
2 Υποβολή Εντύπου Ε5 03/03/2014 30/04/2014 με την υποβολή
3 Υποβολή Εντύπου Φ01 010 14/04/2014 30/05/2014 με την υποβολή
4 Υποβολή Εντύπου Φ01 013 14/04/2014 30/05/2014 με την υποβολή
5 Υποβολή Εντύπου Φ01 012 03/02/2014 15/04/2014 με την υποβολή
6 Υποβολή Εντύπων Ε2 και Ε3 3/2/1014 30/06/2014
7 Έντυπο Ε7 03/02/2014 30/04/2014 με την υποβολή
8 Βεβαιώσεις αποδοχών 27/01/2014 28/03/2014
9 Οριστική Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Ελευθέρων Επαγγελματιών 17/03/2014 30/04/2014 με την υποβολή
10 Οριστική Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Εμπορικών Επιχειρήσεων 17/03/2014 30/04/2014 με την υποβολή
11 Ε9 2014 17/02/2014 30/05/2014 1 – 30/6/2014
12 ΕΦΑ 03/04/2014 20/05/2014 με την υποβολή
13 Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ με Απλογραφικό Σύστημα 03/01/2014 30/04/2014 με την υποβολή
14 Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ με διπλογραφικό σύστημα 03/01/2014 30/05/2014 με την υποβολή
15 Ε9 2015 14/04/2014 31/01/2015 1 – 30/6/2015
16 Τέλη Κυκλοφορίας 01/11/2014**