Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αλεξάνδρειας: θα συνεδριάσει στις 17/01/2014

dimarxeio-alex1Συνεδριάζει την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου και ώρα 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του αποτελέσματος και κατακύρωσης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το Δήμο Αλεξάνδρειας και τα Νομικά του πρόσωπα για το έτος 2014.
  2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά υπόθεση καταστήματος στο Δ.Δ. Νησίου).
  3. Ψήφιση (διάθεση) πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
  4. Εισηγητική έκθεση δ΄ τριμήνου του έτους 2013 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
  5. Ανατροπή υπολοίπων πιστώσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικ. έτους 2013.
  6. Λήψη απόφασης για: Α. Κατάρτιση σχεδίου για την 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Αλεξάνδρειας Β. την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2014.
  7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμ. καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας.