Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΙΚΑ: εξάμηνη παράταση στις συντάξεις αναπηρίας που εκκρεμεί η εξέτασή τους

ika_etam_logoΜε απόφαση της διοίκησης του ΙΚΑ παρατείνεται για ένα εξάμηνο η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους συνταξιούχους που εκκρεμεί εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ, χωρίς μάλιστα να απαιτείται καμιά ενέργεια από μέρους τους.

Η παράταση αφορά συνταξιούχους που έχουν λάβει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και των οποίων το σχετικό συνταξιοδοτικό δικαίωμα έληξε ή πρόκειται να λήξει έως τις 28/02/2014. Η καταβολή των σχετικών συντάξεων θα είναι μηνιαία, θα παρατείνεται, δε, αυτοδίκαια για έξι μήνες από τη λήξη τους. Εάν ο συνταξιούχος εξεταστεί νωρίτερα από το εξάμηνο, η παράταση θα λήγει αυτόματα.

Η σχετική διάταξη εφαρμόζεται και για όσους συνταξιούχους είχαν τύχει της προηγούμενης εξάμηνης παράτασης και δεν έχουν ακόμα εξεταστεί από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ.

Η πρώτη καταβολή σύνταξης θα γίνει στις 27/02/2014 και θα δοθούν αναδρομικά οι συντάξεις από τη λήξη τους έως και τη σύνταξη του Μαρτίου 2014.

Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της χορήγησης των συντάξεων λόγω αναπηρίας, εξακολουθεί να παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη