Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 4, 2014)

libri3Ολιγοψώνιο (το)

{ολιγοψωνί-ου | -ων} ΟΙΚΟΝ. η κατάσταση της αγοράς κατά την οποία μικρός αριθμός μεγάλων αγοραστών, οι οποίοι παρεμβαίνουν στη διαμόρφωση των τιμών των αγαθών, αντιμετωπίζει μεγάλο αριθμό μικροπρομηθευτών· κατ’ αντιδιαστολή προς το ολιγοπώλιο

[ΕΤΥΜ. ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. oligopsone]

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 1246