Κατηγορίες
ανακοινώσεις Οικονομία Χωρίς κατηγορία

Είκοσι κενές θέσεις στη Λαϊκή Αγορά της Μελίκης

laiki_alexΑπό τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώθηκε ότι στη Λαϊκή Αγορά της Μελίκης υπάρχουν:

Α. Δύο (2) κενές θέσεις για Επαγγελματίες πωλητές με προϊόντα γης-θαλάσσης, με αριθμούς όπως παρακάτω: Ε51, Ε52

Β. Δέκα οκτώ (18) κενές θέσεις για παραγωγούς πωλητές, με αριθμούς όπως παρακάτω: Π2, Π4, Π6, Π14, Π24, Π42, Π44, Π46, Π48, Π7, Π9, Π11, Π13, Π15, Π35, Π37, Π49, Π50.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όσοι πωλητές λαϊκών αγορών επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές θέσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Εμπορίου– Τουρισμού στη Βέροια οδός Λεωφ. Στρατού 72 από 03-02-2014 μέχρι 14-02-2014 με τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  2. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα σε περίπτωση αναπηρίας.
  3. Φωτοτυπία ταυτότητας.
  4. Φωτοτυπία θεωρημένης άδειας.
  5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται οι λαϊκές αγορές στις οποίες συμμετέχει και ο αριθμός των κατεχόμενων θέσεων.

Για διευκρινήσεις και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας, κο Βάιο Βολιώτη, στο τηλέφωνο 2331 3 53612