Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00 το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιαςdimarxeio alex1 Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Τροποποίηση της υπ’αριθ. 01/2011 απόφασης του ΔΣ: «Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας”» – αντικατάσταση τακτικού μέλους σύμφωνα με την υπ ΄αριθ. 499/2013 απόφαση του Δ.Σ.

2. Αποδοχή ποσού 57.186,62€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων και κατανομή στα αντίστοιχα Σ.Σ.Κ. των σχολικών μονάδων.(απόφαση 469/2013 Δ.Σ.)…

3. Αποδοχή χρηματικού ποσού 1.944,00€ για την πληρωμή Σχολικών Τροχονόμων Β΄εξάμηνο 2013 ( απόφαση 469/2013 Δ.Σ.).

4. Αποδοχή συνολικού χρηματικού ποσού 2.025,12€ από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας στον τραπεζικό λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας και απόδοση του ποσού στα οριζόμενα Δημοτικά Σχολεία, για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων έτους 2013.

5. Έγκριση προμήθειας διενέργειας ειδών καθαριότητας της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αλεξάνδρειας, για το έτος 2014.