Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 50, 2013)

Ερίφης (ο) {ερίφηδες}, ερίφισσα (η) {εριφησσών}libri3

(λαϊκ.) πονηρός άνθρωπος, που με υπολογισμούς προσπαθεί να ξεπεράσει τους υπόλοιπους

ΣΥΝ. Κατεργάρης, εξυπνάκιας

ΕΤΥΜ. <τουρκ. herif  “άθλιος, ευτελής”

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 671