Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 49, 2013)

Διχοστασία (η) {διχοστασιών} (λογ.) libri3

η διάσταση απόψεων, συμφερόντων κλπ ΣΥΝ. διχόνοια, ΑΝΤ. ομόνοια, σύμπνοια.

[ΕΤΥΜ.: αρχ. < διχο-(<δίχα, σε δυο μέρη, χωριστά) < δις + -στασία < στάσις]

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 518