Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αλεξάνδρειας: θα χορηγήσει 10 άδειες άσκησης υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου

laiki_alexΑπό το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε πως πρόκειται να χορηγηθούν 10 άδειες άσκησης υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου για το έτος 2014 και πιο συγκεκριμένα:

Άδειες τύπου Β΄:

1. Για προϊόντα εκτός προϊόντων γης και ανθέων, προϊόντων αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας και

2. για κινητές καντίνες.

Ανώτατος αριθμός νέων αδειών συνολικά για το έτος 2014: 10 (ΔΕΚΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλεξάνδρειας έως και 31-01-2014, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου στο Δημοτικό Κατάστημα της Αλεξάνδρειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23333-50127 και 50112.

Αιτήσεις πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας δε θα γίνονται δεκτές.