Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αποδείξεις: πάλι μια ακόμη αλλαγή;

tasse calcoloΑλλαγή στο μοντέλο με τις αποδείξεις προωθείται από το οικονομικό επιτελείο, αφού ακούγεται πως εγκαταλείπεται πλέον το “αμερικανικό” σύστημα που τόσο καιρό προωθούνταν και τόσα γράφηκαν και λέγονταν.

Έτσι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υιοθετηθεί το “πορτογαλικό” σύστημα, που θα αποφέρει επιστροφή ίση με μεγάλο ποσοστό επί της απόδειξης. Η επιλογή είναι πιθανόν να πραγματοποιηθεί επειδή κατά τη λειτουργία του το σύστημα ανέβασε (στην Πορτογαλία) τα έσοδα από τον ΦΠΑ κατά 16,98%. Η λειτουργία του “πορτογαλικού” συστήματος βασίζεται σε δυο πυλώνες:

– στη συμπλήρωση μιας φόρμας στο διαδίκτυο. Στη φόρμα αυτή θα συμπληρώνονται οι ΑΦΜ των συναλλασσόμενων, το ποσό που αναγράφει η απόδειξη καθώς και η ημερομηνία συναλλαγής.

– στην ανακοίνωση το υπουργείο, προς το τέλος της χρονιάς πάντοτε, θα δηλώνει ποιες αποδείξεις θα βαρύνουν και ποιες όχι.