Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τις τράπεζες να δέχονται αμελλητί δηλώσεις “ακατάσχετου” από τους πελάτες τους.

synigtkatanalotiΓια την ανακοίνωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, σχετικά με τις οδηγίες στους πολίτες ώστε να δηλώνουν στις τράπεζες έναν λογαριασμό ως “ακατάσχετο” (για χρέη είτε προς το Δημόσιο είτε προς τις Τράπεζες) είχαμε αναφερθεί στις 23 Οκτωβρίου ΕΔΩ – δείτε το γιατί έχει ενδιαφέρον.

Τώρα υπάρχουν πλέον η Αρχή φαίνεται πως είναι αποδέκτης καταγγελιών από καταναλωτές που αναφέρουν ότι ορισμένες τράπεζες αρνούνται να παραλάβουν δηλώσεις καταθετών σχετικά με το λογαριασμό για τον οποίον θα ισχύει το «ακατάσχετο».

Για το θέμα αυτό, η Ανεξάρτητη Αρχή σημειώνει: «σε συνέχεια της από 22 Οκτωβρίου 2013 ανακοίνωσης προς το καταναλωτικό κοινό, …… με θέμα ”κατάσχεση ή συμψηφισμός καταθετικών λογαριασμών για χρέη δανειοληπτών προς τις Τράπεζες” με το οποίο κάλεσε τους καταθέτες να προβούν άμεσα σε δήλωση τους προς εκείνη την Τράπεζα που τηρούν λογαριασμό για τον οποίο επιθυμούν να ισχύει το ακατάσχετο του άρθρου 20 Ν.4161/2013, διαπιστώθηκε, μετά από καταγγελίες καταθετών, ότι πολλές Τράπεζες αρνούνται να παραλάβουν υπεύθυνες δηλώσεις των καταθετών- πελατών τους με τις οποίες καθορίζουν το λογαριασμό για τον οποίο επιθυμούν να ισχύει το ακατάσχετο του άρθρου 20 Ν.4161/2013 για χρέη τους προς αυτές».
Μετά από αυτά, «ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Ευάγγελος Ζερβέας απευθύνει Σύσταση προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών όπως παρέμβει άμεσα στα μέλη της, με την αυστηρή υπόδειξη να δέχονται αμελλητί τις σχετικές δηλώσεις και να τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 20 Ν.4161/2013, προκειμένου οι καταθέτες-δανειολήπτες να τυγχάνουν της προστασίας του εν λόγω άρθρου του Ν.4161/2013».