Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ. του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας

dimarxeio alex1Συνεδριάζει σήμερα στις 12.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας (Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Αλεξάνδρεια) σε ειδική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. «Λήψη απόφασης για ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας” οικονομικού έτους 2014»

2. «Λήψη απόφασης για έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας” οικονομικού έτους 2014