Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 47, 2013)

libri3Εγχρήματος, -ος, -ο(ν), (λογ.)

αυτός που προϋποθέτει χρήματα για λειτουργία του: ~ οικονομία (σε αντιδιαστολή προς την ανταλλακτική οικονομία)

ΕΤΥΜ. <εγ – (εν) + χρήμα, -ατος πβ και εμ-πράγματος

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 547