Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 46, 2013)

Εκδούλευση (η) [μεσν.] {-ης κ. -εύσεως|-εύσεις, -εύσεων}libri3

(λόγ.) κάθε σκόπιμη πράξη που γίνεται χαριστικά για την εξυπηρέτηση (κάποιου): του ζήτησε μια μικρή ~, αν θα μπορούσε να τον εξυπηρετήσει σε μια υπόθεση, για να μην τρέχει σε γραφεία και υπηρεσίες ΣΥΝ. Εξυπηρέτηση, βοήθεια, χάρη.

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 568