Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 45, 2013)

ο γέγονε γέγονε (αρχαιοπρ.)libri3

ό,τι έγινε έγινε – για να δηλωθεί ότι δεν μπορεί να αλλάξει πια αυτό που έχει ήδη γίνει: ~ ας δούμε από ΄δω και μπρος πως θα αποφύγουμε ανάλογα σφάλματα

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 1233