Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 44, 2013)

Παραίτιος, -α, -ο(ν)libri3

αυτός που ευθύνεται για κάτι (μερικώς ή εξολοκλήρου)

[ΕΤΥΜ: αρχ. <παρ(α) + αίτιος]

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 1326