Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Επίσκεψη τάξεων του 5ου Δημοτικού σχολείου Αλεξάνδρειας στη Δημοτ. Βιβλιοθήκη

5odvΣήμερα 8-11-2013 επισκέφτηκαν τη βιβλιοθήκη οι μαθητές της Α΄Β΄Γ΄Δ΄ Ε΄ του 5ου Δημοτικού σχολείου Αλεξάνδρειας στα πλαίσια των εκπαιδευτικών περιπάτων του σχολείου τους. Τα παιδιά ξεναγήθηκαν στη βιβλιοθήκη και συμμετείχαν σε δραστηριότητες. Τους μαθητές συνόδευαν οι εκπαιδευτικοί κα. Γεωργία, κα. Κατερίνα, κος. Αντώνης και κος. Θεόδωρος.

με πληροφορίες από τη σελίδα της Δημοτ. Βιβλιοθήκης