Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Εκδόθηκε ο πίνακας των ωφελουμένων από το πρόγραμμα “Ημαθία 2012”

ima2012Οριστικοποιήθηκε ο πίνακας τελικής κατάταξης των αιτηθέντων συμμετοχής στο πρόγραμμα “Ημαθία 2012” και οι αιτούντες μπορούν να λάβουν γνώση του πίνακα στον οποίο εμφανίζονται επιλεχθέντες και αναπληρωματικοί ΕΔΩ. Οι επιλεχθέντες θα πρέπει από σήμερα έως 7/11 (εργάσιμες ημέρες από 10:00 μέχρι 14:30) να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, υπογράφοντας το συμφωνητικό συμμετοχής στο Γραφείο Υπηρεσιών μίας Στάσης (one stop shop) στην ΑΝΗΜΑ (Θεσσαλονίκης 46, τηλ. 2331023708, κα Κουφάκη Ανδρεάνα.