Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δυο άτομα θα προσλάβει (με 5μηνη σύμβαση) η ΚΕΔΑ

dimarxeio alex1Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοίνωσε πως θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δυο άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, ειδικοτήτων ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ και ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, με διάρκεια σύμβασης τους πέντε (5) μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α), Οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο, Τ. Κ 59300, Αλεξάνδρεια, απευθύνοντάς την στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας, υπόψιν κ. Ανθής Παπαδοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2333053450).