Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αλεξάνδρειας: ανακοινώθηκαν τα ονόματα 12 ατόμων που προσλαμβάνονται στον ΟΠΑΚΜ

dimarxeio-alex1Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοίνωσε τα ονόματα του προσωπικού που θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διάρκεια δύο (2) μήνες.

Οι προσληφθέντες / προσληφθείσες είναι οι παρακάτω και θα εργαστούν από 29 Νοεμβρίου 2013 έως και 28 Ιανουαρίου 2014:

Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Χρονικό διάστημα απασχόλησης
1 Καραβιώτη Ευαγγελία Στρατής ΔΕ 8 Βοηθών Βρεφοκόμων ΔΥΟ ΜΗΝΕΣΑπό 29 -11-2013 έως 28-01-2014
2 Θεοτοκίδου Αναστασία Πασχάλης ΔΕ 8 Βοηθών Βρεφοκόμων ΔΥΟ ΜΗΝΕΣΑπό 29-11-2013 έως 28-01-2014
3 Αρβανίτη Καλλιόπη Πέτρος ΔΕ 8 Βοηθών Βρεφοκόμων ΔΥΟ ΜΗΝΕΣΑπό 29-11-2013 έως 28 -01-2014
4 Τσιμπή Αικατερίνη Γεώργιος ΔΕ 8 Βοηθών Βρεφοκόμων ΔΥΟ ΜΗΝΕΣΑπό 29-11-2013 έως 28-01-2014
5 Τσακιρμπαλόγλου Ευθυμία Κυριάκος ΔΕ 8 Βοηθών Βρεφοκόμων ΔΥΟ ΜΗΝΕΣΑπό 29-11-2013 έως 28 -01-2014
6 Ιωαννίδης Σταύρος Χρήστος ΔΕ 32 Μαγείρων ΔΥΟ ΜΗΝΕΣΑπό 29-11-2013 έως 28-01-2014
7 Αραμπατζής Γεώργιος Νικόλαος ΔΕ 32 Μαγείρων ΔΥΟ ΜΗΝΕΣΑπό 29-11-2013 έως 28 -01-2014
8 Παπαδόπουλος Αναστάσιος Γρηγόριος ΔΕ 32 Μαγείρων ΔΥΟ ΜΗΝΕΣΑπό 29-11-2013 έως 28 -01-2014
9 Ριζοπούλου Πολυξένη Γεώργιος ΥΕ 16 Καθαριστριών ΔΥΟ ΜΗΝΕΣΑπό 29-11-2013 έως 28 -01-2014
10 Βογιατζή Παρασκευή Αργύριος ΥΕ 16 Καθαριστριών ΔΥΟ ΜΗΝΕΣΑπό 29-11-2013 έως 28-01-2014
11 Δελημάνη Κυριακή Γεώργιος ΥΕ 16 Καθαριστριών ΔΥΟ ΜΗΝΕΣΑπό 29-11-2013 έως 28-01-2014
12 Κουκουλή Δήμητρα Γεώργιος ΥΕ 16 Καθαριστριών ΔΥΟ ΜΗΝΕΣΑπό 29-11-2013 έως 28-01-2014