Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα 5 ατόμων που προσλαμβάνονται στο Δήμο (υπηρ. καθαριότητας)

dimarxeio alex1Από τον Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκαν τα ονόματα όσων προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση εποχικών αναγκών. Οι συμβάσεις είναι διάρκειας δύο (2) μηνών και ξεκινούν από 25/11/2013.

Προσλαμβάνονται οι παρακάτω:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 ΚΙΣΤΟΓΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2 ΚΑΡΑΝΤΟΥΛΑΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
3 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
4 ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
5 ΚΕΣΙΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ