Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Φωτογραφίες από τις σημερινές εορταστικές εκδηλώσεις στο Πλατύ και στην Αλεξάνδρεια

pl10

pl1

pl2

pl3

pl4

pl5

pl6

pl7

pl8

pl9

pl10

al1

al2

al3

al4

al5

al6

al7

al8

al9

al10

al11

al12

al13

al14

al15

al16

al18

al19

al20

al21

al22

al23

al24

al25

al26

al27

al28

al29

al30

al31